ഫീച്ചർ ചെയ്തു വാർത്തകൾ

5-ൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ 2023 പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടിവരും. തെക്കേ അമേരിക്ക, വീട്...

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വിലകുറഞ്ഞ തേയില ഡാർജിലിംഗ് തേയില വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും

ഡാർജിലിംഗ്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോള വിപണിയിലെ മാന്ദ്യം, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള തേയില ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരം, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവും അതിന്റെ...

5-ൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ 2023 പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടിവരും. തെക്കേ അമേരിക്ക, വീട്...

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വിലകുറഞ്ഞ തേയില ഡാർജിലിംഗ് തേയില വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും

ഡാർജിലിംഗ്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോള വിപണിയിലെ മാന്ദ്യം, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള തേയില ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരം, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവും അതിന്റെ...

Utopia Foods enoki കൂണുകൾ Listeria അണുബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയതായി FDA പറയുന്നു

Utopia Foods Inc. എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ വിൽക്കുന്ന എനോക്കി കൂണുകളാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിലെന്ന് ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

താങ്ങാനാവുന്ന ഉള്ളിക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവസരങ്ങൾ

പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, നെതർലാൻഡിന് ലോകത്തെവിടെയും ഉള്ളി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഡച്ച്...

ബിസിനസ്സ്

5-ൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ 2023 പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടിവരും. തെക്കേ അമേരിക്ക, വീട്...

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വിലകുറഞ്ഞ തേയില ഡാർജിലിംഗ് തേയില വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും

ഡാർജിലിംഗ്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോള വിപണിയിലെ മാന്ദ്യം, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള തേയില ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരം, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവും അതിന്റെ...

  • ട്രെൻഡിംഗ്
  • അഭിപ്രായങ്ങള്
  • ഏറ്റവും പുതിയ

ജനപ്രിയ കഥകൾ

തിരികെ സ്വാഗതം!

ചുവടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്ക to ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് വീണ്ടെടുക്കുക

Hỉy nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để mở mật khẩu của bạn.